Период градње 1747

У селу Сот у подножју Фрушке Горе, десетак километара североисточно од Шида, саграђена је крајем прве половине XVIII века римокатоличка црква посвећена Св. Катарини.

Време подизања одређује и представа патрона храма са точком, симболом светитељкиног мучеништва, насликана 1747. у духу барока. Као један од старијих сакралних објеката у Срему, грађевина је током два и по века постојања претрпела известан број преправки и доградњи. Од истока ка западу – како је храм оријентисан – нижу се сакристија, светилиште и правоугаони брод цркве, при чему је простор сакристије најнижи и најмањи, а брод највећи и највиши, па се тако контуре споменика и у висини и у основи повећавају од олтарског дела ка прочељу грађевине, која је на западној страни завршена двоспратним звоником.

Римокатоличка црква Св. Катарине, Сот

Репрезентативности западне фасаде, која је у степеновању маса добила најистакнутије место, доприносе и лезене које уоквирују двокрилни портал надвишен полукружно завршеним прозорским отворима звоника. Од архитектонских елемената који на подједнако естетски као и конструктивни начин учествују у спољној декорацији, ваља поменути контрафоре прислоњене уз јужну фасаду, на местима где су у ентеријеру зидовима раздвојени појединачни простори грађевине.