Menu
RSS

Шидски портал™је интернет портал града Шида и општине, намењен је шиђанима (онима који су то некада били или који се тако осећају), користи за прикупљање и размену информација, текстова и догађаја на локално-глобалној мрежи „Интернету“, служи на корист шиђанима као својеврсна архива.

A+ A A-

Римокатоличка црква Св. Марије, Моровић

Период градње XVII век

Село Моровић се налази на ушћу реке Студве у Босут, петнаестак километара јужно од Шида. На гробљу ван насеља сачувана је римокатоличка црква Св. Марије, једна од најстаријих сакралних грађевина у Срему. Две градитељске фазе, стилски везане за романско односно готско архитектонско наслеђе, свакако одређују њен настанак у време много пре првих помена цркве у писаним изворима XVII столећа, док легенде наводе низ историјских личности као могуће ктиторе. 

 Римокатоличка црква Св. Марије, Моровић

Данашњи храм представља плод интервенција које су вршене током векова његовог постојања. Најстарији део цркве је светилиште са полукружном апсидом и романски обрађеним прозорским отворима, док се на западној страни надовезује нешто шири и виши наос чији су прозори завршени готски преломљеним луцима, а надвишени окулусима са каменим четворолисним розетама. Уз западно прочеље је кула квадратне основе која изнад другог нивоа прелази у осмострану. Поред прозора, једини архитектонски елементи који оживљавају фасадна платна представљају масивни контрафори, без јасне конструктивне улоге. Једноставно решене камене фасаде цркве у Моровићу доприносе њеном рустичном изгледу који је у сагласју са старином овог споменика.

Конзерваторски радови су извођени у периоду 1968–72.

 

Статистика

Број прегледа чланака
1123969