Период градње 1867

Подигнута је 1867. као пивара, касније је претворена у пошту, а дуги низ година је у њој живео и радио сликар Сава Шумановић. Многи извори указују на то да је објекат претрпео разне измене и доградње, што отежава његову просторну анализу из времена изградње.

DSC03182

Правоугаоног је облика, са три просторије окренуте ка улици, ходником и једном просторијом са дворишне стране, имала је и трем на истоку, који је касније био замењен новим просторијама. Зграда је солидно грађена од опеке и ћерпича. За разлику од дворишних фасада које су биле само малтерисане, улична је богато декорисана. Посебан акценат у обради и распореду елемената архитектонског обликовања дат је средишњем ризалиту оивиченом пиластрима и троугластим завршетком.

DSC03164

Лучно завршеним прозорима изнад којих се налазе балдахински украси од малтера и година изградње, централни део фасаде чини заједно са атиком јединствену и најраскошније обрађену целину. Бочни делови композиције рашчлањени су правоугаоним прозорима са профилисаним малтерским рамом и богато обрађеним кровним венцем са конзолама, између којих се налазе кружни тавански отвори у облику стилизованог цвета.

На згради су конзерваторски радови извођени више пута, последњи пут 1997.