Период градње крај XIX века

Приземни објекат из XIX века по својим архитектонским вредностима представља значајан пример богате грађанске куће. Данас у улици Св. Саве бр. 7, раније Маршала Тита бр. 11, велика и пространа, са одељењима распоређеним у низу у облику ћириличног слова Г, садржи и дворишно крило под правим углом.

По уобичајеним правилима градитељства тога доба, посебна пажња је била посвећена обради уличне фасаде. Девет уједначено постављених отвора обликовано је на исти начин са једноставно профилисаним оквирима и тимпанонима ослоњеним на конзоле у којима су представљени украси у облику пехара. Испод двосливног крова покривеног црепом је пажљиво профилисан поткровни венац са конзолама и декоративним ружама које се налазе и изнад прозора.

Кућа у Улици Светог Саве 7, Шид

По раскошности обраде посебно се издваја велика дрвена улазна капија. Изузев медаљона са главом лава и флоралне декорације, на капији су поновљени и неки мотиви са главне фасаде, чиме је добијена јединствена и складна целина. Кућа је била власништво породице Шумановић. После II светског рата им је одузета, а 1962. претворена је у галерију, када је претрпела знатне измене. По идејном пројекту арх. Ивана Антића из 1985. извршена је доградња Галерије и спајање постојећег простора са шидском школом.