Период градње 1770

У селу Кукујевци, смештеном десетак километара југоисточно од Шида, саграђена је 1770. римокатоличка црква Св. Тројства. Уз једнобродни храм подигнут је звоник са бочно дозиданим одељењима, чијим је фасадама – дијагонално постављеним у односу на чеони и подужне зидове грађевине – вешто преброђена разлика у ширини између наоса и звоника. Високи сокл, плитки пиластри, профилисани хоризонтални венци и уски прозори представљају доминантне архитектонске елементе у спољашној обради цркве.

 Римокатоличка црква Св.Тројства, Кукујевци

Пирамидално завршен звоник, тек за трећину виши од главног дела храма и без карактеристичних барокних обележја, доприноси монолитној силуети споменика. Како је грађевина оријентисана у правцу север-југ, петострани презвитеријум смештен је на северном крају цркве, док се на источној страни налази сакристија. У кукујевачком храму чува се слика мађарског уметника Фалконера, датована у почетак XIX века, са представом Скидања Христовог тела с крста. Црква Св. Тројства била је знатно оштећена током II светског рата; послератне обнове нису јој вратиле првобитни изглед.