Период градње 1766/1778

Изведена је у маниру барока, између 1766. и 1778. Конципирана је као једнобродна црквена грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку. Високи звоник, наглашене лимене капе рокајних форми, накнадно је призидан уз западну фасаду.

Складну и смирену фасадну декорацију чине прислоњени пиластри и профилисан кровни венац. Репрезентативан вишеспратан иконостас, богато украшен барокно-рокајним мотивима, рад је непознатог уметника.

 Српска Православна црква св. Петра и Павла Беркасово

Дуго се сматрало да је аутор зидне сликане декорације из 1787. Кузман Коларић, плодан познобарокни сликар-декоратер. Новија истраживања указују на Андреју Шалтиста из Новог Сада, чији је потпис пронађен и на иконостасу манастира Привина Глава, такође приписиваном Коларићу. Током времена сликарство олтарске преграде беркасовске цркве је претрпело знатне промене различитим преправкама.

За израду живописа ангажован је 1862. Павле Чортановић. Богородичин и митрополитски престо украсио је иконама Светозар Поповић 1910. Конзерваторски радови су изведени 1982.