Период градње 1810/1820

У селу Гибарац надомак Шида саграђена је, почетком друге деценије XIX столећа, римокатоличка црква посвећена св. Ивану Непомуку. Основни део храма представља једнобродна грађевина која је на истоку завршена споља петостраном олтарском апсидом, док се на западној страни уздиже звоник.

Бочна фасадна платна су рашчлањена плитким пиластрима, контрафорима и сегментно завршеним прозорима, од којих је онај изнад сакристије (дозидане уз јужни део презвитеријума) нешто мањих димензија од осталих.

 Римокатоличка црква св. Ивана Непомука Гибарац

Симетрично решено прочеље цркве подељено је пиластрима на три поља: у централном се налази улаз у храм, надвишен прозором, а на бочним слепе нише. Изнад профилисаног кровног венца је трапезоидни фронтон који прати линије двосливног крова и на који се надовезује четворострани звоник засечених ивица. На главном олтару гибарачке цркве чува се слика анонимног мајстора XIX века, изведена у техници уља на платну, са представом патрона цркве у молитви, окруженог анђелима. У унутрашњости цркве налази се зидна слика Св. Тројице као и дрвена, делимично позлаћена проповедаоница покривена балдахином.