Период градње средина XIX века

Тачно време настанка овог амбара није познато. Претпоставља се да је настао средином XIX века. Грађен је од храстовине у скелетној конструкцији, са тремом на чеоној страни. Двосливног је крова, са бибер црепом којим је покривена и окапница испод забата. Трем је затворен вертикално унизаним летвама подељеним у три појаса; доњи од равно резаних, а средњи и горњи од лучно профилисаних.

 Амбар Гибарац, М.Тита бр. 7

Стубови трема украшени су традиционалним декоративним мотивима: хоризонталном профилацијом, назубљеном линијом и розетама, који су са досељним становништвом донети јужно од Саве. Крајња једноставност забата указује да је он настао накнадно, као последица дотрајалости претходног, што подразумева да је и првобитни дрвени покривач замењен данашњим. Мада скромније обраде, он представља за Срем већ сасвим редак пример амбара са тремом на чеоној страни.