Период градње друга четвртина XIX века

Међу најрепрезетативније примере амбара са тремом на чеоној страни спада овај, у улици Маршала Тита бр. 42. Време његовог настанка није познато, али би се по аналогији могао датовати приближно у другу четвртину XIX века. Грађен је храстовином у скелетној конструкцији на јаким храстовима темељачама.

Двосливног је крова покривеног бибер црепом којим је замењен првобитни од шиндре. Трем је у доњем делу затворен уобичајеном преградом од дасака у облику парапета, а у горњем, профилисаним летвама. Дрвени луци постављени између угаоних и средишњих стубова стварају утисак да су оне лучно завршене. Декоративном обрадом истичу се стубови трема.

 Амбар Гибарац, М.Тита бр. 42

Посебно су упечатљива два средишња, улазна стуба, наглашено масивна и готово скулпторално обрађена са прорезима у горњем конусном делу. Иако није украшен, забат је урађен мајсторски веома солидно, од отесаних цепаних десака закошено слаганих у средишњу вертикалну греду. Судећи по зарезима за коснике на угаоним стубовима и зарезу по средини венчанице имао је окапницу испод забата. Илуструјући једну од фаза у развоју зграда за смештај и чување жита, он складним пропорцијама и богатом декорацијом представља најизражајнији пример амбара са тремом на чеоној, улазној страни.