Издигнута попут зеленог острва изнад питоме Војводине,Фрушка гора обухвата простор Националног парка површине 25525 ха

list.jpg

 Благе падине, столетне шуме храста китњака и белог граба, које обухватају око 90% парка, чувено виногорје и стари манастири привлаче пажњу како излетника, љубитеља природе, тако и научника. У флори Фрушке горе забележено је преко 1400 врста од тога се издвајају врсте реликтног и ендемичног карактера (ловорасти јеремичак, гороцвет, ниска перуника или преко 20 врста из породице орхидеја). Овај простор пружа гостопримство представницима више од 200 врста птица, као што су орао крстач, патуљасти орао, детлић, сива сеница и многе друге.

У свету животиња овде се срећу ретки сисари попут дивље мачке, јазавца, куне златице и многе врсте слепих мишева.

По ободу парка смештено је 17 православних манастира изграђених крајем 15. и током 16. века. Ови манастирски комплекси, већином обновљени у 18. веку, чине јединствену културно-историјску целину српске барокне уметности чија је духовна и едукативно-туристичка улога од изузетног значаја.