Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид

Друштво учитеља „Сима Томовић“ (ДУСТ) је невладино, ванпартијско, самофинансирајуће струковно удружење учитеља из пет основних школа Општине Шид. Сарађује са свим невладиним и државним организацијама и институцијама у смислу струковног рада за учитеље.  

Када је и зашто основан ДУСТ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ је основано 11.06.2004. године оснивачком скупштином у Шиду. ДУСТ је настао из велике потребе учитеља за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем.

Где је седиште ДУСТ-а ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ нема своје седиште, што у многоме отежава рад. Своје активности подешавамо и одржавамо по разним просторима, у зависности од броја учесника и воље директора истих. До сада су нам многе установе излазиле у сусрет и ми им се и овом приликом захваљујемо.

Шта је до сада урадило Друштво учитеља „Сима Томовић“ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ до сада је организовало неколико једнодневних семинара, десетак вишедневних (у сарадњи са Друштвом учитеља Ср.Митровице и МПС), промоције стручне литературе, уџбеника и наставних средстава, изложбе; Учешће на конференцијама; Информисање свих чланова; Обележавање стогодишњице рођења Симе Томовића;
Планова је много и надамо се да ћемо их остварити и уз Вашу помоћ за добробит наших учитеља, деце и школа, дакле образовања.

Како се финансира ДУСТ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ се самофинансира чланарином и донацијама. Чланарина је индивидуална (док је у другим местима била колективна-школе су плаћале за  своје учитеље).
До сада је рад ДУСТ-а помогло Министарство просвете Србије – финансирајући семинар „Индивидуализација наставе математике у млађим разредима основне школе“.
Напомињем да ДУСТ нема запослене раднике, а све многобројне и разноврсне послове обављају чланови председништва и координатори волонтерски.

Програм рада Друштва учитеља „Сима Томовић“
1.Стручни скупови
Једнодневни и вишедневни семинари, курсеви, трибине, изложбе,...
2.Традиционални стручни скупови
Сабор учитеља Србије, Зимски сусрети учитеља, Годишња скупштина ДУСТ-а, скупови Удружења војвођанских учитеља...
3.Јубилеји, сусрети, промоције
5. октобар – Међународни Дан учитеља
8. новембар – Дан просветних радника
27. јануар – Свети Сава
12. април – Сремски фронт
10. јун – Дан ДУСТ-а
8. децембар – Дан УВУ – а

Сусрети са истакнутим педагозима и стручњацима, промоције стручне литературе и наставних средстава, изложбе учитеља.
4.Сталешка и организациона питања
Афирмисање ДУСТ-а, активности око учитељске библиотеке, билтена и оснивање услужног мултимедијалног центра при Друштву. Чланство у Удружењу војвођанских учитеља и Савезу учитеља Србије.

5. Сарадња са иностранством
Успостављање сарадње са колегама из иностранства и њиховим удружењима. Учешће ДУСТ-а на међународним учитељским конференцијама.

6. Сарадња са родитељима
Организовање трибина и предавања за родитеље.

7. Рад са децом
Организовање ваннаставних активности ученика организовањем књижевних вечери, ликовних конкурса и других активности.
8. Сарадња са другим учитељским удружењима
Успостављена сарадња са Савезом учитеља Србије, УВУ-ом и другим учитељским друштвима из Војводине и Србије.

9. Дружење учитеља
Другарске и кљижевне вечери, изложбе, посете биоскопу и позоришту, излети, екскурзије...

ПЛАН РАДА ДУСТ-а ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ 2009/2010.ГОДИНЕ
ЈАНУАР
Учешће на ЗС учитеља Србије
ФЕБРУАР
Учешће на Годишњој скупштини УВУ
Стручни скуп “Потреба и обавеза сталног стручног усавршавања”
МАРТ
Литерално-ликовни конкурси “Дани ћирилице”
Угледни час
Годишња скупштина ДУСТ-а
Обука за рад на рачунару; Изборни предмет “Од играчке до рачунара”
АПРИЛ
Организовање секција у ДУСТ-у
Семинар по договору
Промоција стручних часописа, литературе и дидактичког материјала
МАЈ
“ДЕТЕ ВАМ ПОЛАЗИ У ШКОЛУ”           -предавање (трибина) за родитеље будућих првака
Учешће у раду Међународне учитељске конференције
Стручни скуп “Припрема и реализација јавних наступа у ОШ
ЈУН
ДАН ДУСТ-а
Стручни скуп “Усклађеност програма и рада васпитача припремних група и учитеља првог разреда”


ДРУШТВО УЧИТЕЉА “СИМА ТОМОВИЋ” ШИД