ГРАДИМО БУДУЋНОСТ – УЛАЖУЋИ У УЧИТЕЉЕ САДА!

World Teachers Day 2009

uvuУНЕСКО је још 1994. године прогласио 5. октобар за „Међународни дан учитеља“. Међународни дан учитеља треба да истакне и нагласи значајну улогу учитеља у образовању и развоју деце тј. будућих генерација. У организацији „Међународно образовање“ постоји став да Међународни дан учитеља треба да буде интернационално познат и обележен широм света. На овај дан треба поново истицати принципе и начела из 1996. и 1997. године и примењивати их у свим земљама света ( „Препоруке о положају учитеља“ усвојене 1996. године од UNESCO/ILO и „Препоруку о положају наставника за више образовање“ усвојене 1997. године).


Преко 100 земаља обележава Међународни дан учитеља. Напори организације „Међународно образовање“ и њених 348 чланова допринели су ширењу обележавања 5. октобра.


Организовањем јавних догађаја (састанака, семинара, форума, демонстрација...)
Организовањем школских активности (дечије игре, параде, деца учитељи...)
Повезивањем политичких лидера и лобија локалних и међународних институција
Организовањем заједничких активности са Министарством просвете
Медијском кампањом (објаве, интервјуи, огласи)
Дистрибуцијом интернационалних постера, памфлета и налепница

Удружење војвођанских учитеља у оквиру обележавања овогодишњег Дана учитеља планира низ стручних активности (састанак чланица УВУ са представницима школских управа Министарства просвете Републике Србије на територији Војводине и Покрајинског секретаријата за образовање АПВ, свечане програме и изложбе у Ковину, Бечеју и Новом Саду).

Ове године сва пажња светског Дана учитељаје усмерена је на стручно усавршавање, обуке, учитеља за квалитетније образовање. УНЕСКО сматра да преко 18 милиона учитеља широм света треба хитно стручно усавршавање да би се до 2015. године остварио светски образовни план – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ!

Учитељске организације широм света данас позивају јавност да подрже програме стручног усавршавања – јер
ГРАДИМО БУДУЋНОСТ – УЛАЖУЋИ У УЧИТЕЉЕ САДА!

Свим колегама учитељима и учитељским друштвима честитамо Дан учитеља!


Удружење војвођанских учитеља
www.uvu.rs