inkluzija-tomovicКампања “Сви у школу, будућност за све”Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво већ дужи низ година раде на промоцији образовне и друштвене инклузије и развијању квалитетне инклузивне праксе. 

У сарадњи са тимом пројекта “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” (DILS), Министарства просвете Републике Србије, покренули смо кампању чији је циљ остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу - повећање обухвата деце из маргинализованих група и унапређивање квалитета образовања које сва деца добијају у предшколском, основношколском и средњошколском образовању. Кампања ће се реализовати у сто места у Републици Србији.

Социјална инклузија/Друштвена укљученост значи да сваки грађанин и свака грађанка без обзира на своје порекло и личне особине има једнаку могућност да оствари своја законом загарантована права. Да има равноправан приступ ресурсима друштва као што су тржиште рада, образовање, здравствена заштита, социјална заштита, култура и сл. Да може на равноправан начин да учествује у одлучивању, доприноси развоју и добробити друштва. Да може да развија своје потенцијале и живи на достојанствен начин.Инклузивно образовање је један од аспеката социјалне инклузије.

 Инклузивно образовање обезбеђује остваривање права деце, младих и одраслих на доступно и квалитетно образовање, без обзира на пол, социјалну, културну, националну и религијску припадност, способности, материјално или здравствено стање, тешкоће и сметње у развоју и инвалидитет, место боравка, или било коју другу особину. 
Инклузивна образовна установа се прилагођава потребама деце и ученика; У њој постоји заједничка визија како деца уче и играју се заједно; Ради се тимски, сарађује се са родитељима и стручњацима ван установе; Негује се недискриминативан однос према деци и одраслима; Развија се осетљивост, поштовање и слављење културне различитости деце и одраслих; Организација рада, простор, наставне методе и средства за рад прилагођени су специфичним потребама деце и њихових породица; Примењује се индивидуализовани приступ подучавању; Обезбеђује се адекватна додатна подршка деци којој је то потребно; Подстичу се и деца и одрасли да брину о другима и помажу им. Планира се и подржава транзиција деце из једног у други образовни циклус. Инклузивно образовање сваком детету пружа могућност за развој и стицање квалитетних и употребљивих знања за живот у модерном, демократском друштву. Тиме се ствара предуслов да се сваки појединац развије у пуновредног члана друштвене заједнице, који ће моћи да искористи свој пун потенцијал и стекне знање за рад у савременом, конкурентном свету. 

 Инклузивно образовање утиче позитивно на развој целог друштва, на већу отвореност за различитости, остваривање права грађана и на економски развој.Да би се обезбедили услови за инклузивно образовање потребно је обезбедити физичку доступност и опремити вртиће и школе потребном опремом и средствима за рад. Потребно је стручно оснаживање наставног кадра, и обезбеђивање система  додатне друштвене подршке деци и младима којима је потребна.

Али, најважније је променити ставове и уверења, и елиминисати дискриминацију засновану на стереотипима и предрасудама о поједницима и неким друштвеним групама.На трибинама и путем других активности у оквиру кампање биће представљени најзначајнији аспекти нове законске регулативе, као што су: инклузивна уписна политика, обезбеђивање подршке деци којој је потребна од стране инклузивних тимова предшколске установе или школе и интерресорних комисија, и улога педагошког асистента. Биће приказани примери инклузивне образовне праксе из предшколских установа, основних и средњих школа. Представиће се остварене и планиране активности Министарства просвете на подршци и промоцији инклузивног образовања. Говориће се о могућностима узајамног учења, размене искустава и давања подршке наставног кадра.

Позивамо вас и медијску кућу у којој радите да се прикључите кампањи “Сви у школу, будућност за све”. Позивамо Вас да својим присуством и извештавањем са трибине и даљим континуираним бављењем овом темом помогнете да се наставни кадар, родитељи, стручњаци и сви други чланови друштва правилно информишу и мотивишу за развијање инклузивног образовања и друштвене укључености свих појединаца и група у својој средини.

Инклузија је процес у којем свако од нас има своју улогу и одговорност. Како ћете Ви допринети развоју друштвене и образовне инклузије у својој заједници? Срдачно Вас поздрављамо и радујемо се сарадњи.Радно пројектни тим кампање “Сви у школу, будућност за све”.

Саопштење за медије

Координатор за Шид
Друштво учитеља    “Сима Томовић
064/215 8 222

E-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
           Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.